Interim Management

Senior Controller

Eneco-Infra

Diverse projecten: 

Transferpricing: Onderzoeken en vaststellen welke kostencomponenten in de directe uur tarieven en opslagen voor indirecte kosten verwerkt moeten worden tbv de transferprijs van Infra naar Tools. De tarieven en opslagen dienen in het huidige besturingsmodel geïntegreerd te worden. 

Onderhanden werk (OHW) Naar aanleiding van een aanpassing in de accounting manual dient de methode waarop het OHW wordt vastgesteld, te worden aangepast. Kernpunt is dat het saldo van het OHW van projecten voor de netbeheerder nihil moet zijn bij periodeafsluiting. Daarnaast dient voor externe projecten de percentage of completion methode toegepast te worden. 

Seizoenspatronen in begroting optimaliseren SAP vraagstuk oplossen mbt seizoensbegroting aanbrengen in kosten van een afdeling welke toegewezen worden over twee verschillende afdelingen. Seizoenspatronen in omzetgroepen/kostensoorten/plaatsten vaststellen. Tot slot afstemmen met Netbeheerder welke seizoenspatronene wij onderscheiden in welke omzetgroepen.


CV

logo