V a n S c h e n d e l
__________________ F i n a n c e & S t r a t e g y

Business / Development

Competenties

Product Markt Combinaties

Relatie product marges en sales effort per PMC

Kritische succes factoren per PMC

Unique Selling Positions per PMC

Toegevoegde waarde per PMC

Distributiekanaal management

Witte vlekken PMC matrix

Product mix per klant/klantgroep

Salesforce/regio analyse