V a n S c h e n d e l
__________________ F i n a n c e & S t r a t e g y

Bedrijfsoverdracht

Van Schendel Business Development richt zich op (aankomende) DGAís van Nederlandse bedrijven met een marktwaarde van circa 1 tot 20 miljoen euro. Bij een bedrijfsoverdracht komen zaken aan de orde waar u als ondernemer niet dagelijks mee bezig bent. Met eigen expertise, persoonlijke betrokkenheid en goede contacten kunnen wij u in dit proces begeleiden. (contact)

Competenties


Voorbereiding

Doelstellingen bepalen
Synergievoordelen bepalen (groei, verticale/horizontale integratie in bedrijfskolom, schaalvoordelen)
OriŽnterende gesprekken
Opstellen zoekprofiel
OriŽntatie op kapitaal

Benadering

Kandidaten selecteren
Informatie memorandum
Kandidaten benaderen
Eerste kennismaking
Verkenning fiscale aspecten

Onderhandelingen

Waardeanalyse
Financiering (MBU/MBI/earn out)
Intentieonderhandelingen

Afronding

Letter of intent
Due dilligence
Koopacte
Overdracht

Implementatie

100 dagen plan
Introductie belangrijkste klanten
Kritische Succes Factoren beheersen
Optimaliseren/afstoten bedrijfsonderdelen
Interne/externe communicatie
logo