logo__________________ F i n a n c e & S t r a t e g y

Structuur / Interne Organisatie

Competenties

Proces-improvement

Interim Management

AO/IC

KAD (Kwaliteit Administratieve Dienstverlening)

ISO-9000

INK