V a n S c h e n d e l
__________________ F i n a n c e & S t r a t e g y

Verklaring ArbeidsRelatie

Klik hier voor download VAR 2007

Klik hier voor download VAR 2008

Klik hier voor download VAR 2009

Klik hier voor download VAR 2010

Klik hier voor download VAR 2011

Klik hier voor download VAR 2012

Klik hier voor download VAR 2013

Klik hier voor download VAR 2014

Indien u een additionele vragen heeft, neemt u dan contact met mij op.